Advokat Malmö

Advokatbyrå Marie Petersson

~Advokat i Malmö~

Familjerätt

Advokat Malmö -Familjerätt

Familjerätt

Advokatbyrå Marie Petersson i Malmö erbjuder juridiskt stöd och rådgivning inom områden såsom vårdnad om barn, vårdnadstvister, umgänge med barn, skilsmässa och bodelning. Oavsett om du behöver hjälp med en vårdnadstvist, eller få juridiskt stöd vid en skilsmässa eller bodelning, så kan vi bistå dig.


Vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn

Huvudregeln är att ett barns båda föräldrar tillsammans ska ha vårdnaden om barnet, dvs. ha gemensam vårdnad (vilket ofta i folkmun benämns som delad vårdnad). Att vara vårdnadshavare innebär att man har det juridiska ansvaret för barnet. Det inkluderar ansvar för skolgång, sjukvård och beslut angående exempelvis passansökan.


Om föräldrarna inte lever tillsammans kan barnet antingen bo hos en av föräldrarna, eller bo växelvist hos föräldrarna. Om barnet bor hos en av föräldrarna är det vanligt att barnet har umgänge med den andre föräldern som inte är boendeförälder. Under vissa speciella omständigheter kan det vara så att barnet inte har något umgänge med den föräldern som inte är boendeförälder.


Det är inte ovanligt att det uppstår konflikter mellan föräldrar angående vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn, speciellt i samband med en skilsmässa eller en separation. Två möjligheter för föräldrar att få hjälp i dessa frågor är dels genom Familjerätten i den kommun barnet är folkbokfört eller genom tingsrätten. I flera fall är det lämpligt att anlita advokater som ombud för att försöka lösa tvisten på ett, både för barnet och föräldrarna, så smidigt och konfliktfritt sätt som möjligt.Underhållsbidrag

För det fall att barnet bor hos en av föräldrarna kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Om boendeföräldern (egentligen barnet) inte skulle beviljas underhållsstöd, eller om boendeföräldern anser att den andre föräldern borde utge ett högre belopp än Försäkringskassans schablonbelopp, kan boendeföräldern genom ansökan om stämning vid tingsrätt få frågan prövad.


Om en förälder, som inte är boendeförälder, anser att underhållsbidraget är för högt kan även denna fråga prövas av tingsrätten.Bodelning 

Bodelning är en viktig del av processen vid separation eller skilsmässa, där den gemensamma egendomen som förvärvats under äktenskapet eller samboförhållandet fördelas mellan parterna. Det kan innefatta tillgångar såsom fastigheter, fordon, ekonomiska medel och andra egendomar som har förvärvats under äktenskapet eller samboförhållandet.

Bodelning kan vara en komplicerad och känslig process som kräver juridisk expertis för att säkerställa att dina ekonomiska intressen skyddas på bästa sätt. 


Vi erbjuder skräddarsydda bodelningstjänster som är anpassade efter dina unika behov och omständigheter. Vi kan hjälpa dig med följande:

  1. Rådgivning om bodelning: Vi kan ge dig kvalificerad rådgivning och vägledning om bodelningsprocessen, dina rättigheter och skyldigheter, och vilka alternativ som är bäst för att skydda dina ekonomiska intressen.

  2. Bodelningsavtal: Vi kan hjälpa dig att upprätta eller granska bodelningsavtal för att säkerställa att de är rättvisa och följer tillämplig lagstiftning.

  3. Förhandling och medling: Vi kan representera dig i förhandlingar eller medlingsförfaranden för att uppnå en rättvis och hållbar överenskommelse om bodelning utan att behöva gå till domstol.

  4. Rättslig företrädelse: Om en överenskommelse inte kan nås, kan vi företräda dig i domstol och arbeta för att säkerställa att dina ekonomiska intressen skyddas på bästa sätt.Rättsskydd och rättshjälp

Vid anlitande av advokat finns möjligheter att öppna sitt rättsskydd genom sin hemförsäkring, eller att ansöka om och beviljas rättshjälp genom Rättshjälpsmyndigheten. Detta innebär att försäkringsbolaget eller Rättshjälpsmyndigheten står för en viss del av advokatkostnaderna. Huruvida man kan använda sitt rättsskydd eller beviljas rättshjälp är beroende av hur hemförsäkringen ser ut och vilken ekonomisk situation man befinner sig i. Advokaten har ansvar för att utreda vilka möjligheter som finns.Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett dokument som ger en person du litar på möjlighet att fatta beslut för dig om du inte längre kan göra det själv på grund av sjukdom eller annan orsak. Vi kan hjälpa dig att upprätta en framtidsfullmakt som säkerställer att dina önskemål respekteras.Telefon: 040-6188660
E-post: info@advokatpetersson.se

Adress: Skomakaregatan 6-8, 211 34 Malmö