Advokat malmö

Advokatbyrå Marie Petersson 

Advokat Marie Petersson Malmö


Välkommen till Advokatbyrå Marie Petersson

- Advokat i Malmö


Advokatbyrå Marie Petersson är en advokatbyrå med kontor i centrala Malmö som arbetar inom rättsområdena familjerätt, brottmål, arvsrätt, asylrätt och socialrättsliga ärenden. Advokatbyrån är en liten advokatbyrå med ett stort engagemang. Målet är att varje klient på advokatbyrån ska känna sig som advokatens viktigaste klient. Det är även viktigt att klienten känner tillit för sin advokat.  Advokatbyrån drivs av advokat Marie Petersson sedan början av 2014. Advokat Marie Petersson har tidigare arbetat på annan advokatbyrå i Malmö, både som advokat och som biträdande jurist, och vid Norrköpings tingsrätt som tingsnotarie. Hon har även arbetat som jurist på en juridisk byrå i Lund.  Advokat Marie Petersson har en bred erfarenhet inom de presenterade rättsområdena, men är främst specialiserad inom familjerätt.


Även om advokatbyråns kontor ligger i Malmö så företräder advokat Marie Petersson klienter vid olika tingsrätter över hela landet.


När behöver man hjälp av en advokat?  Läs mer

Advokat Marie Petersson har erfarenhet av Familjerätt, familjejuridik, samboavtal, vårdnad, vårdnadstvist, umgängessabotage, äktenskap, skilsmässa, umgänge, bodelning,  äktenskapsförord, umgängesrätt, samboavtal, gåvobrev, domstol, tingsrätt, vårdnadsmål, underhållsbidrag, barns boende, umgänge,  rättsskydd, vårdnadsmål, vårdnadsärenden, umgänge, Brottmål, försvars, offentlig försvarare, målsägarbiträde, arvsrätt, testamente, bouppteckning, boutredning, arv, testamentstagare, Asylrätt, uppehållstillstånd, asyl, flykting, migrationsrätt, anhöriginvandring, malmö, asyl, Migrationsverket, migration, Migrationsdomstolen i Malmö, migrationsmål,, migrationsärende, Asylärende, Asylsökande, Asylansökan, Uppehållstillstånd, Uppehållsrätt, Uppehållskort, Anknytning, Skyddsbehövande, Arbetstillstånd, Permanent uppehållstillstånd, Tillfälligt uppehållstillstånd, Socialrättsliga ärenden, LVU, LVM, LTP, omhändertagande, familjehem, förvaltningsrätten


Copyright © 2020 Advokatbyrå Marie Petersson | Skomakaregatan 6-8, 211 34 Malmö | 040-618 86 60