Arvsrätt
Advokat  Malmö arvsrätt

 

Advokatbyrå Marie Petersson

Tel: 040-618 86 60

Fax: 040-684 95 33

Skomakaregatan 6-8, 211 34 Malmö

Advokat Marie Petersson Malmö

 

Arvsrätt

 

 

Bouppteckning

När någon avlider skall en bouppteckning upprättas inom tre månader efter dödsfallet, om inte uppskov ges av Skatteverket. En bouppteckning innebär bland annat att den avlidnes tillgångar och skulder skall utredas. I en bouppteckning utreds även vilka som är dödsbodelägare. Har den avlidne efterlämnat ett testamente skall detta tas med i bouppteckningen. Det kan även bli fråga om att ta med andra handlingar, t.ex. tidigare skrivna gåvobrev av den avlidne. Om någon av de legala arvtagarna utelämnas från testamentet finns speciella regler för delgivning och klanderfrist, dvs. att det finns möjlighet att klandra testamentet (överklaga till tingsrätt). Om en bröstarvinge (den avlidnes barn) utesluts från ett testamente finns särskilda regler som reglerar laglott (skydd för bröstarvinge).

 

När bouppteckningen är upprättad och det inte är aktuellt att klandra testamentet skall ett arvsskifte ske.

 

Testamente

Ett testamente beskriver en persons yttersta vilja avseende vad han eller hon vill ska hända med sina tillgångar när personen avlider. Eftersom det är speciella formkrav vid upprättande av ett testamente kan det vara lämpligt att låta en advokat upprätta det. För att undvika eventuella missförstånd och tolkningssvårigheter i ett testamente kan det vara värt att rådgöra med en advokat angående utformningen och formuleringarna.

 

Advokat Marie Petersson i Malmö har erfarenhet av Arvsrätt, testamente, bouppteckning, boutredning, arv, testamentstagare, testator , klander av testamenete , formkrav

 

Copyright © 2014 Advokatbyrå Marie Petersson | Skomakaregatan 6-8, 211 34 Malmö | 040-618 86 60