När behöver man hjälp av en advokat
Advokat malmö

 

Advokatbyrå Marie Petersson

Tel: 040-618 86 60

Fax: 040-684 95 33

Skomakaregatan 6-8, 211 34 Malmö

Advokat Marie Petersson Malmö

 

Välkommen till Advokatbyrå Marie Petersson

- advokat i Malmö

 

Advokatbyrå Marie Petersson är en advokatbyrå med kontor i centrala Malmö som arbetar inom rättsområdena familjerätt, brottmål, arvsrätt, asylrätt och socialrättsliga ärenden. Advokatbyrån är en liten advokatbyrå med ett stort engagemang. Målet är att varje klient på advokatbyrån ska känna sig som advokatens viktigaste klient. Det är även viktigt att klienten känner tillit för sin advokat. Advokatbyrån drivs av advokat Marie Petersson sedan början av 2014. Advokat Marie Petersson har tidigare arbetat på annan advokatbyrå i Malmö, både som advokat och som biträdande jurist, och vid Norrköpings tingsrätt som tingsnotarie. Hon har även arbetat som jurist på en juridisk byrå i Lund. Advokat Marie Petersson har en bred erfarenhet inom de presenterade rättsområdena, men är främst specialiserad inom familjerätt.

 

Även om advokatbyråns kontor ligger i Malmö så företräder advokat Marie Petersson klienter vid olika tingsrätter över hela landet.

 

När behöver man hjälp av en advokat?

Ibland hamnar man i en situation där man kan behöva juridisk hjälp eller hjälp av en advokat. Redan vid första samtalet till advokatbyrån kan en bedömning göras om advokaten har rätt kompetens för att bistå med hjälp, eller om det finns andra möjligheter att få hjälp än att vända sig till en advokat.

 

Olika situationer när man bör kontakta en advokatbyrå

Ett exempel kan vara i ett familjerättsligt ärende där man som föräldrar inte kan komma överens om var de gemensamma barnen ska bo vid en separation och en vårdnadstvist uppstår. I första hand bör man vända sig till familjerätten, men ibland, för att undvika att konflikten mellan föräldrarna ska förvärras eller på annat sätt drabbar det gemensamma barnet, kan det vara bra att söka sig till en advokatbyrå och en advokat som arbetar med familjerättsliga frågor. Om man anlitar en advokat inom denna typ av ärende kan man ha rätt att öppna det rättsskydd som finns i den hemförsäkring som man har tecknad, eller så finns det möjlighet att genom sin advokat ansöka om rättshjälp, för att få delar av sina advokatkostnader betalda.

 

En annan situation som det kan vara bra att kontakta advokat är om man har blivit utsatt för ett brott, eller om man är misstänkt för ett brott. Situationen kan vara sådan att man kan ha rätt att få ett målsägarbiträde eller en offentlig försvarare förordnad för sig genom tingsrätten. Advokatbyrå Marie Petersson tar sig an denna typ av uppdrag.

 

Även för personer som har flytt från sitt hemland och ansökt om asyl i Sverige finns möjlighet att söka sig till en advokatbyrå och få hjälp genom en advokat. Om man har ansökt om asyl i Sverige finns det möjlighet att få ett offentligt biträde förordnat genom Migrationsverket. Detta innebär att det är Migrationsverket som står för advokatens kostnader. Redan när ansökan om asyl görs vid Migrationsverket kan man namnge en specifik advokat eller en specifik advokatbyrå.

 

 

Advokat Marie Petersson har erfarenhet av Familjerätt, familjejuridik, samboavtal, vårdnad, vårdnadstvist, umgängessabotage, äktenskap, skilsmässa, umgänge, bodelning, äktenskapsförord, umgängesrätt, samboavtal, gåvobrev, domstol, tingsrätt, vårdnadsmål, underhållsbidrag, barns boende, umgänge, rättsskydd, vårdnadsmål, vårdnadsärenden, umgänge, Brottmål, försvars, offentlig försvarare, målsägarbiträde, arvsrätt, testamente, bouppteckning, boutredning, arv, testamentstagare, Asylrätt, uppehållstillstånd, asyl, flykting, migrationsrätt, anhöriginvandring, malmö, asyl, Migrationsverket, migration, Migrationsdomstolen i Malmö, migrationsmål,, migrationsärende, Asylärende, Asylsökande, Asylansökan, Uppehållstillstånd, Uppehållsrätt, Uppehållskort, Anknytning, Skyddsbehövande, Arbetstillstånd, Permanent uppehållstillstånd, Tillfälligt uppehållstillstånd, Socialrättsliga ärenden, LVU, LVM, LTP, omhändertagande, familjehem, förvaltningsrätten

 

Copyright © 2014 Advokatbyrå Marie Petersson | Skomakaregatan 6-8, 211 34 Malmö | 040-618 86 60